Familjen Lowitz Noacsson och Maria Jönsdotter
MJÖLNARE, SMEDER OCH BRUK


Mina rötter bland mästarsmeds- och mjölnarsläkter vid järnbruk i Värmland och Dalsland


Bast, Brunzell, Hammerin, Kuse, Love, Löf


     På bild är min mormor, Elin Lundberg, som allt startade med

Familj 952, 953. Elins farmors mormosr farfars far och mor Lowitz och Maria

Kersti – Anna – Elin – Petter – Maja-Stina – Catharina – Lisa – Johan – Nils – Lowitz och Maria


gesäll, räckare, mästersven, mästare, kyrkväktare

Lowitz Noacksson* ca 1660† 1731 Borgvik

Maria Jönsdotter* 1661† 1741 Borgvik


Bruk: Borgvik

Församling: Borgvik


Barn:

Katarina * ca 1690 Lovisdotter ♥ 1720 Anders Nilsson från Arnäs Borgvik. Johan, Nils, Lisken,Olof, Olof

Annika   * ca 1695 Lovisdotter ♥ Anders Andersson Dunder, Borgvik. Son, Erik, Johan,  Stina

Nils        * 1700 Lovisson ♥ många gånger. I släkten med Marit Andersdotter. †Billingsfors 1739

Maria     * 1704 Lovisdotter piga vid Borgviks bruk, fadder till många barn.

Brita      * 1707 Lovisdotter brukspiga vid Borgviks bruk, fadder till syskonbarn

Johan     *Lovisson smeddräng vid Borgviks bruk, fadder till syskonbarn


Lovitz kom till Borgvik 1690. I alla fall är det då som han första gången finns med i mantalslängden. Varifrån vet vi inte. Men jag håller för troligt att han är son till Noa Lowitzson som verkade vid Hammarby bruk i Nora bergslag. Läs mer om det längre fram. Maria var född i Borgvik,  men det finns flera Jöns som skulle kunna vara hennes far.

I doplängden 1723 finns ”stöten” Lovitz dotter Maria bland dopvittnen. 1724 finns som fadder vid dop en ”Lars Noacsson på bruket” Kan det vara en bror till Lowitz?

Borgviks dödbok 1731: ”Bruket 27 feb. kyrkoväcktaren Lovitz Noacksson. Begravd den 7 martz”


I husförhörslängden 1737 – 40 finns ”Lovis Maria” med vid Borgviks bruk. I nästa längd står hon med under inhysesfolk på bruket, men inte efter 1741. Av förklarliga skäl ….

Borgviks dödbok 1741:”jan 28 Lovis Maria. Ålder 80 år” Det var vanligt att det skrevs mannens förnamn i genitiv och sedan hustruns förnamn. Det finns det fler exempel på i kyrkböckerna här.


Copyright © All Rights Reserved