läs mer

Här kan du läsa mer om bastabinne


Institutet för språk- och folkminnen skriver också om bastabinne. Klicka här


Centrum för bastabinne har en egen hemsida. Klicka här så kommer du dit


Centrum för bastabinne är också ett Arbetslivsmuseum.  Här kan du läsa om vad det ärLitteraturtips:

Granlund, John: Lindbast och träbast, en studie i material och teknik. Folkliv 1943

Modéer, Ivar: Öländskt tallrepslageri. Fataburen 1928

Olofsson, Ossian: Rep av trä och näver. Norrbotten 1936-38

Svensson, Nils-Ivan: Yrkesskolorna. Svensk bygd och folkkultur III, 1947

Ingeborn, Kersti: Bastabinne i Ödenäs. Trä som tillgång. Västergötlands fornminnesförenings årsskrift 1986.

Ingeborn, Kersti: Hembygdsföreningens kulturella roll. Specialarbete, Högskolan i Borås 1990.

Hellström, Lena: Tråden den sköra. 2007.

Hemslöjden 2/2014Centrum för Bastabinne 


så kallas Ödenäs hembygdsförenings museum över bastabinnet och hantverkets betydelse för byns invånare. Det är inte stort men innehållsrikt. Museet vill visa omfattningen, betydelsen, tekniken, föremålen, spridningen och handeln av bastabinnet. Denna forntida teknik som utgår från människans kunskaper och naturens möjligheter.


År 2004 ansökte föreningen om pengar för att bygga upp ett museum över Ödenäs alldeles specifika hantverk. Bastabinne. Ödenäs Hembygdsförening beviljades 400 000 kr från Stiftelsen framtidens kultur. Det var statliga pengar som fanns för kulturella ändamål. Pengar som härrörde från nedlagda AP-fonder. Man beviljades också ett anslag om

50 000 kr från Alingsås Sparbank.Detta gjorde det möjligt för föreningen att anställa mig, Kersti Ingeborn på 80% för att arbeta med museet ett helt år. Ingrid Andreasson arbetade med museet 20% samtidigt. Kersti är museiman och har skrivit sin avhandling vid Stockholms universitet om Bastabinne i Ödenäs. Den finns publicerad i Västergötlands fornminnesförenings årsskrift 1986. Ingrid har utvecklat hantverket bastabinne  där hon kombinerar den urgamla tekniken med andra tekniker och material.


Museet är inrymt i Lagårn, hembygdsföreningens lokal som tidigare var den så kallade Skollagårn. Den brukades av byns skollärare som bodde i skolan. Det fanns stall för kyrkbesökarnas hästar.

Hembygdsföreningen renoverade Lagårn grundligt till lämpliga lokaler för föreningens behov. Rumsindelning och gamla timmerväggar sparades. Lokalerna invigdes 1983. Centrum för Bastabinne invigdes i januari 2006.