Älgå bruk

ÄLGÅ BRUK 1686 - 1877

Älgå socken, Värmlands län 


Älgå bruk hade privilegier från 1695. brukspatron var Patrik Kolthoff. Johan Kolthoff brukspatron på Älgå 1750-tal. Men tillverkade stångjärn, spik och manufaktursmide. Jössefors köpte Älgå. Kontoret brann 1919.

Både Sälboda/Arvicanderström och Älgå hör till Billerud.


 Älgåälvens utlopp i Glafsfjorden

Älgå kyrka invigdes år 1726.

Foto från informationstavla över Älgå bruk, ca 1900.

Den byggnadsminnesförklarade spiksmedjan.

Här har vi en släktgren, Brunzell


Släkten Brunzell 1792 - 1834

Knippsmedsmästaren Erik Jonsson Brunzell var född1763 i Borgviks bruk. Han var gift med Britta Maria Bast som var född 1768 i Bada bruk, dotter till mästarsmeden där, Carl Bast. Erik och Britta Maria gifter sig i Träskogs bruk 1789, där Petter är född. Resten av barnen är födda här. Erik dör i Älgå 1835 och Britta Maria året innan 1834.


Äldste sonen Petter gifter sig 1813 med Catharina Löf, född vid Träskogs bruk 1791. Deras föräldrar känner varandra sedan gammalt. Petter och Catharina är inflyttade till Älgå 1813. Dom får tre barn här och flyttar sen till Långserud och Kålsäters bruk där ett barn föds. Sen flyttar de till Mo socken och Hanefors hammare, Gerdshammaren och Hanefors bruk.


Petter har tidigare fått en son Petter med smeddottern Anna Lisa Jernberg vid Älgå bruk 1809. Står antecknat ”oäkta” i födelselängden. Petter är mästersven, spiksmed.


Andra smedsläkter vid Älgå bruk är Moberg, Uppvall, Nyberg, Floberg, Ellström, Kuse m fl.