Fredros verk

FREDROS VERK 1743 - 1869

Gunnarskogs socken, Värmlands län

Vid Bruksälven var under 1700-talet ett kopparverk i drift. 1743 grundlades ett järnbruk med stångjärnssmedja  och manufakturverk. Järnhanteringen upphörde 1869. Inga synliga lämningar av Fredros verk finns kvar men flottningsrännan i trä  från 1912 var i bruk ända fram på 1960-talet. Kulturminne.


Ur ”En bok om Gunnarskog”, sid 217: Anläggare av det nya kopparverket vid Fredros Johan Eriksson Borgström. Brukspatron Johan Arvikander på Brunsberg och Lars Bratt på Munkfors ……….. förutom Munkfors ägde han Bada bruk i Lysvik och Föshed i Nyed. Dottern Britta gift med Johan Borgström.

Första kopparmalmsbrytningen på 1670-talet. Första järnbruket i Gunnarskog på 1740-talet.

Borgström känner vi igen från Borgvik och Arvikander från Rinnefors och Brunsberg. Bada bruk .


Övre bruket. Den sista smedbyggningen står på bygdegården. En byggnad vid övre bruket kallades ”Hanegården” efter den ansedda smedsläkten Hane. 1859 finns smältarsmeden J F Brunzell här. Han var född 1835. Han flyttar till Ransäter 1865. Sid 305

Ångaren Sälboda trafikerade sträckan Arvika – Göteborg. 1875 förvärvades Sälboda av skeppsredare Th Ahrenberg. Därefter insattes hon i trafik mellan hamnar i Norge över Göteborg och till tyska hamnar. En modell av Sälboda finns på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Sid 314Här har vi två släktgrenar, Löf och Brunzell


Släkten Löf 1778 - 1783

1782, 83 är Anders Larsson, *1759 vid Löfstaholms bruk, smeddräng hos Christopher Hane. 1783 gifter han sig med Lisa Johansdotter Lowe och flyttar som mästare till Treskogs verk.


Släkten Brunzell 1785 - 1787

1785, 86, 87 är Erik Jonsson Brunzell dräng vid Fredros verk. Först hos Christopher Hane och sen hos Adam Gefvert och sen tillbaks hos Hane. 1787 flyttar han till Treskogs verk och mäster Anders Larsson Löf. Där träffar han pigan Britta Maria Bast, mästardotter från Bada bruk, som han gifter sig med 1789. De flyttar till Älgå före 1792 då nästa barn föds där.  Och alla har de rötter i Borgviks bruk. 

Andra smedsläkter som finns här: Hane och Gävert.