Rinnefors bruk

RINNEFORS BRUK 1695 - 1868 

Boda och Gunnarskogs socknar, Värmlands län

1695 anlade Christoffer Geijers son ytterligare en hammare i Vadälven med två härdar och en årsproduktion på 950 skeppund. En såg fick rivas för att hammaren skulle kunna byggas. Detta bruk kallades Rinnefors och hör till Brunsbergsverken. Arvikander var en av delägarna. Se nedan om släkten Hammerin!

Rinnefors är bruket som egentligen ligger i två socknar. Boda och Brunskog. Man hade avtal kyrkorna emellan och bruken. Vid Rinnefors bruk har vi två släktgrenar, nästan tre: Kuse och Hammerin och lite Brunzell.


Släkten Kuse 1704

Mästersmeden Erik Olofsson Kuse var gift med Margita Arvidsdotter. Erik kom hit med hustru och barn 1704. Erik dör här 1730 och Margita 1739. Barnen Olof, Bryngel och Elin står alltid med tillnamnet Eriksson Kuse.

Elin Eriksdotter Kuse gifter sig med mästersmeden här Henrik Nilsson Hammerin och de flyttar till Kålsäters bruk. Sen kommer de tillbaka hit till Rinnforsen. 1739 är Henrik mäster.

Elins bröder Olof Eriksson Kuse och Bryngel Eriksson Kuse är mästersmeder här samtidigt. Olof minst 1731-50 och senare Olofs son Petter Olofsson Kuse.

Enligt mantalslängderna finns det väldigt många med namnet Kuse vid Rinnfors bruk.Släkten Hammerin 1704

1758-59 finns hammarsmed Henrik Nilsson Hammerin under Ertetan i Boda socken med hustru Elin Eriksdotter Kuse och dotter Efwa Hindriksdotter. 1759-68 är Henrik och Elin inhyses under Dolpan, Grimstad. Elin dör 1767 och Henrik 1772.

Henrik var född vid Dammhyttan, Färnebo i Gåsborn socken, hans far var Nils Henriksson och mor Kerstin Månsdotter.

Henriks och Elins, Hammerin och Kuse, dotter Maria är hushållerska hos bruksherrn Jean Arvicander på norra Grimstad. Britta och Catharina finns här också som pigor.

På södra Grimstad bor Magnus Hammerin *1710 †1767, hans bror Erik Hammerin *1712, syster madam Britta Hammerin och hennes dotter Anna Lisa Ekberg. Om alla dessa Hammerin är släkt har jag inte rett ut.

 
Boda. en stenkyrka från 1674 som föregåtts av en träkyrka från 1616. Gammalt järnkors på kyrkogården. Kan det vara för någon förfader/förmoder?
Släkten Brunzell

Eva Henriksdotter Hammerin gifte sig 1758 i Boda med Jonas Jönsson, mjölnare från Borgviks bruk. 1759 föds deras dotter Catharina som sedan under hela sin uppväxt vistas hos mormor och morfar i Boda socken. Jonas Jönsson tar sedan namnet Brunzell. Även fler av hans bröder. Det är inte helt klart var Eva och Jonas vistas åren 1759-61, kanske Brättne, men 1761-63 är de i alla fall i BorgvikDet finns flera Brunzellare vid Rinnfors bruk men inte i rakt nedstigande led till mig och vad jag minns är de ingifta.

I boken om Boda står att läsa om Johannes sågare vid Rinnefors som lagt 6 öre i kollekthåven 1729 samma år som ett av hans barn döptes. Vid Sälboda bruk finns en sågare Johannes Brunzell född 1701.