Dammhyttan

DAMMHYTTAN 1630 - 1791

Gåsborn, Färnebo socken, Örebro län.


Belägen ca 13 km norr om Filipstad. 210 m över havet. Förr kallad Damshyttan. En hammare byggdes någon gång på 1620 eller 1630-talet. Hammaren troligen ödelagd på 1680-talet på grund av skogsbrist.

Vid Dammhyttan finns inte några lämningar kvar efter bruket mer än lite slaggsten som man kan se i äldre lagårdsbyggnader och lite obeskrivbara stenar i den gräsbevuxna grusvägen.

Var det denna hytta vid Gåsborns kyrka som var Dammarna?

Här har vi en släktgren, Hammerin, 1687 -1691, 1695 -1734


Enligt mantalslängden 1687 finns Nils Henriksson här med 3 personer, 1 får och 1 ko. 1688 har en piga tillkommit. 1688-90 ingen skillnad. 1691 – 94 är de i Långbanshyttan och 1695 är de tillbaka här vid Dammarna, Damshyttan som det också kallas. 1701 finns ingen hustru och då kan vi anta att hon avlidit, men en son Erik är noterad. I husförhörslängden 1718-28 finns vid Dammhyttan Nils Henriksson med hustru Cherstin Månsdotter, sonen Erik och dottern Maria. 1703 är Henrik antecknad som fattig i mantalslängden, likaså 1709. Nils dör 1718, då står det Henriks änka Cherstin.


I januari 1695 föds vid Dammhyttan Nils Henrikssons barn Hindrich och Nils.

Henrik Nilsson Hammerin är det som vi återfinner vid Rinnfors och Brunsbergs bruk.

Tvillingbrodern Nils blir kvar vid Dammshyttan. En annan broder, Jonas Hammerin hittar vi vid Kålsäters bruk 1752 med hustru Catharina Kihlström. I sin familj har de ”flickan Eva” , som är dotter till Henrik Hammerin och Elin Eriksdotter Kuse.


Familjerna håller ihop!