Brattforshyttan

BRATTFORSHYTTAN 1615 – 1918

Brattfors socken, Värmlands län


Brattfors hytta ligger mellan Karlstad och Filipstad i bergslagsbygd, vid Lungälven. Nuvarande utseende fick hyttan vid ombyggnad vid mitten av 1800-talet då även masugnen av sten restes. Brukspatron under 1800-talets början var C R Geijer. Idag är hyttan och ruinerna efter de gamla byggnaderna byggnadsminne.

De första värmländska hyttorna uppfördes kring gruvorna i Persberg och Nordmark. Dess hyttor återfinns tidigast i Gustav Vasas jordebok av år 1540. Hyttan var bara igång vid vårens och höstens högvatten. Först tillverkades osmundjärn som upphörde under 15-1600-talen sen tillverkades tackjärn i masugnar.

1693 hette brukspatron Henrik Kolthoff och från 1807 var det släkten Geijer.

Så här ser Brattforshyttan ut idag                 och så här såg det ut för länge sedan

Släkten Lundberg 1878 - 1881


Anders Petter Lundberg, mormors far, *1856 vid Kålsäters bruk, var dräng här hos smältarsmed August Brunzell 1878-1881. August är bror till Maja-Stina Brunzell, mormors farmor, *1828 vid Hanefors bruk och morbror till Anders Petter och Gustaf Lundberg, (som mormor Elin flyttade till när hon var 12 år). Anders Petter flyttar till Degerfors bruk.Det är här vid Brattforshyttan som prästen i husförhörslängden skrev Lungsund i stället för Långserud som födelseort för Anders Petter. Sen lossnade släktforskandet med fart.