Familjen Jean Månsson och Ingeborg Persdotter

468, 469. Elins farmors farmors far och mor Jean och Ingeborg

Kersti – Anna – Elin – Petter – Maja-Stina – Petter - Britta – Carl – Jean och Ingeborg


hammarsmedsmästare

Jean Månsson* 1684† 20/3 1768 Tösse

Ingeborg Persdotter * 1687† 12/3 1752 Tösse


Bruk: Hwitlanda

Församlingar: Tösse


Barn:

Jonas   *1717 17/11   Tösse

Måns    *1719           ”mästersven vid Hwitlanda

Petter   *1720 29/7     ”†1783 Ödeborg sn, Johansson Söderström

Maria    *1722 28/5     ”

Sara     *1726 19/4     ”

Carl      *1729 14/1     ” Johansson Bast, mästersmed Bada bruk, far till Britta Bast som gifter sig med  Erik Jonsson Brunzell 

Andreas*1731 29/11    ”†1805 Ödeborg Rådanefors bruk Anders Johansson Söderström

Annika  *1736 2/5       ”Varifrån eller när Jean Månsson kommer till Hwitlanda bruk har jag inte lyckats spåra. Jean var hammarsmedsmästare vid Wästra Hwitland.  När första hustrun Ingeborg dör gifter han 1753 om sig med Britta Persdotter och får ytterligare två barn Ingeborg och Magnus.


Födelseboken 1729. Carl, Johans och Ingeborgs son i Wästra Hwitland ....

”Carl Johanssons och Ingeborgs son i Västra Hwitland född d 14 januari och christnad d 15 dito. vittnen: herr Kornet Masch (?) och mäster Christopheri västra hwitland. Mad Christina Kiellner och pig Catharina ibibdem”

 

Ur dödboken:

år 1752. ”Mästersmeden Joh. Månssons hustru Ingeborg Persdotter begrovs 20 mars, dödde 12. gammal 65 år”

år 1768. ”Mars 20 begrovs gamle smeden från Hwitlanda bruk Jean Månsson av mag Pehr Fernmark. Sjukdom bröstvärk och håll och sting. Ålder 80 år”