Familjen Johan (Nilsson) Lowe och Britta Bengtsdotter

Familj 238,239. Elins farmors mormors far och morJohan och Britta

Kersti – Anna – Elin – Petter – Maja-Stina – Catharina – Lisa – Johan och Britta


hammarsmed, knippsmed

Johan (Nilsson) Lowe* 1730 Borgvik  † 20/5 1775 Lysvik

Britta Bengtsdotter  * 1731† 1789 Fryksände


Bruk: Borgvik, Kållerö, Hwitlanda, Löfstaholm

Församlingar: Borgvik, Väne-Ryr, Tösse, Lysvik


Barn:

Märtha Löve  * 1751 Tösse     ♥ spiksmed Håkan Persson, Löfstaholm, †1830, Skäggegård

Nils Löve       * 1754 Lysvik    spiksmed Nils barn Jon på Löfstaholms bruk *1787. faddrar: Märtha och Håkan; till Uddeholm 1775.                                                                                 

      knippsmed vid Vägsjöfors bruk Vitsands sn.1823 torpare i Överbyn, Vitsand. †1835.

Britta Löwe    * 1758 Lysvik

Lisa               * 1760 Lysvik    Johansdotter Löwe ♥ Anders Larsson Löf också född på  Löfstaholm

Gustav          * 1763 Lysvik    Löwe

Cathrina        * 1767 Lysvik    Jonsdotter, †1770 av magsjuka


Johan är son till mästersmed Nils Lovisson och Marit Andersdotter. Mamman dör bara några dagar efter Johans födelse. Pappan gifter om sig två gånger till i Borgvik. Sen flyttar de till Rådanefors bruk från 1735 till 1738 när pappa är bland de första smederna vid Billingfors. Johan är bara nio år när pappan dör 1739. Sen hittar vi Johan på det nya bruket Kollerö och därefter på Hwitlanda bruk och till sist i Lysvik och Löfstaholms bruk.

Var Britta är född har jag inte lyckats hitta men hennes föräldrar heter Bengt och Ingeborg. Men 1750 finns vid Kollerö en Bengt Bengtsson med dotter Britta. Kan vara!


Födda i Borgvik 1730:

”Johan d 28 maj Par: Nils Lovitsson, Marit Andersdotter. Test: Bokhåll. Erik Enander, mästersmeden Jonas Larsson, mästersvennen Nils Svart, hust Catharina Jonasdotter, hust Maria Andersdotter, pig Ingrid, pig Kersti Bryngelsdotter och alla quinnor på Bruket.”


Enligt mantalslängden för Väne-Ryr finns smeddrängen Johan Lowe vid Kållerö bruk i Väne-Ryrs socken. Här gifter han sig med Britta 1750. 1751-52 finns de vid Hwitlanda bruk innan de flyttar till Löfstaholm eller Lövåsen som det också heter.


Väne-Ryr vigselbok 1750:

”30 sep. Johan Lowe och Britta. Föräldrar Nils och h Annika. Bengt och h Ingeborg. smedjedräng vid Hwitlanda, bondepiga vid Nybolet.”


Tösse födelselängd 1751:

”Hwitlanda. Hammarsmeden Jean Lowes och hustru Brittas dotter född d 3 och döpt d 4 af pastor. Faddrar mäster Jean Månsson ibid. Mäster Jacob Hebbe hustr Ingeborg Pers(?)dotter. N: Märtha.”

1751 när Märta bara är en månad gammal flyttar de till ”Lövenholms colloni”, dvs. Löfstaholms bruk i Lysviks socken. Sen stannar de kvar där tills Johan dör 1775.

Tösse flyttlängd 1751:

”från Hwitlanda järnbr, knippsmeden Joh. Love och hustru Britta Bengtsdotter till Colloni vs Lövenholms järnbruk d 4 sep.”


Lysvik dödbok 1775:

”maj 20 dödde knippsmeden Johan Lowe af fall och styng. Begrafen 28 d. 48 år”


Änkan Britta gifter om sig med änkeman mästarsmeden Carl Bast, (som är far till Britta Maria Bast som gifte sig med Erik Jonsson Brunzell och som många år var knippsmedmästare vid Älgå bruk). Släktbanden förtätas


26 dec 1777 gifter sig ”änkan Britta Bengtsdotter vid Löfstaholms bruk med hammarsmedmästare  Carl Bast vid Bada bruk. Morgongåva 25 lod silver”.                      ________________________________________________________


Märtha Lowe är gift med Håkan Persson på Skäggegård i Lysvik.. Det är härifrån som vi har släktskap med Tage Erlander. Gemensamt ursprung är alltså Märthas och Lisas far Johan Lowe och mor Britta Bengtsdotter.


Borgvik – Brunsberg – Rinnfors – Löfstahom – Bada – allt hänger samman och familjenamnen är desamma vid de olika bruken.

Alla känner alla och man håller sig inom sin krets!