Lidefors hammare

LIDEFORS HAMMARE 1686 - 1894


Det här fotot är väl från 1800-talet nån gång, men ändå ...

I mantalslängden för Rudskoga socken finns följande anteckning”Håkansbohl flyttat till Lidefors”. 1690 ansöker Johan Kocks son om att få flytta en av hamrarna vid Håkansbohls bruk till Lidefors ström. I praktiken ville han överföra det senaste hammarprivilegiet till Lidefors. Ansökan tas upp i Bergskolleiget som först tillstyrker men sedan tillsätter en utredning efter protester från ortsbefolkningen. Ansökan beviljas och hammaren flyttas.

Detta står att läsa på Mats Mogrens hemsida på nätet.

Här har vi en släktgren, Bast


Bland bruksfolket här finns bara en endaste Carl och han har efternamnet Jansson och när Bast finns som efternamn finns inte längre någon Carl Jansson. Därför tror jag att Carl Jansson och Carl Bast är samma person och att Carl Jansson Bast är född vid Hwitlanda hammare i Tösse socken. Son till mästersmeden Jean Månsson där.


Släkten Bast 1751– 1758

Carl Bast, född 1728 var mästersven vid Lidefors bruk 1757-58. Men varifrån han kom hit har jag inte kunnat hitta i böckerna. Härifrån flyttar Carl till Ohlby bruk enligt anteckning i husförhörslängden.


Carl gifter sig här i Nysunds kyrka med sin första hustru Brita Gabrielsdotter.