Högfors bruk

HÖGFORS BRUK 1744 – 1873

Gräsmarks socken, Värmlands län

Den gamla kyrkan i trä invigdes 1663 på Uddheden i sjön Rottnen. 1738 invigdes denna stenkyrka.


Här fanns inte mycket kvar av det gamla bruket vid Högfors. Det låg alldeles utefter stora vägen vid en hög fors.

År 1744 fick Mattias Gyllenspets privilegier för Högfors bruk för en masugn och en stångjärnshammare. Anledningen var att man funnit järnmalm men någon masugn uppfördes aldrig. 1761 bytte man privilegier med Löfstaholms bruk som då blev ett renodlat stångjärnsbruk.Här har vi tre släktgrenar Brunzell – Hammerin och Löf


Släkten Brunzell – Hammerin 1772 - 1782

Mjölnaren Jonas Jönsson Brunzell och Eva Henriksdotter Hammerin bodde här  vid Högfors bruk. De flyttade hit från Bjälverud i Arvika landsförsamling 1772. De två yngsta barnen föds här Fredrik och Jöns.  Sen flyttar familjen till Brättne 1782.


Släkten Löf 1773 – 1778

Anders Larsson Löf född vid Löfstaholms bruk flyttade hit 1773. Han är då lärdräng hos en spiksmedsmästare. Sen flyttar han till Fredros verk. Löfstaholms bruk och Högfors bruk bytte ju privilegier och då ligger det nära till hands att också smederna fick lov att flytta med. Bruken hänger ihop. Ägarna köper och säljer och det arbetande folket följer med.