Kollerö bruk

KOLLERÖ BRUK 1725 - 1893

Bäve och Väne-Ryrs socknar. Bohuslän och Västergötland,

Bruket låg på gränsen mellan Bohuslän och Västergötland, Lane härad och Väne härad, Bäve socken och Väne Ryrs socken, Övrre Bräckes ägor och Getereds ägor. Omflutet av Risån.

Ur Trollhättebygdens släktforskare tidning nr 2/2002:

Den 16 april 1725 fick rådman Jöns Koch i Uddevalla och direktör Johan Dessau tillstånd att anlägga en stålugn, hammare och knipphammare vid Kollered. Jöns Kock var huvudman och han anlade även Oxnäs bruk 1726, Rådanefors bruk 1732 och Fredriksfors bruk i Undenäs 1738. Han försökte samordna produktionen vid dessa bruk, där Kollerö från början fick rollen som Västra Sveriges första och största stålbruk.

En del av de första smederna vid Kollerö kom från Bergslagen bl a Johan Love.


Jöns Kochs bror Nils Koch, som anlagt Billingsfors bruk, bodde en tid på Kollerö.

Johan Cahman, en av de tillkommande delägarna var av känd orgelbyggarsläkt. Han hade tjänat mycket pengar  på trankokerierna på västkusten, vilka han lär ha varit den förste att starta. Cahman tycks ha varit påhittig och driftig och utvecklade både Kollerö och sina övriga järnbruk, Öxnäs, Rådanefors och Loviseholm.

Cahman sålde sina järnbruk till Johan Hall d ä 1779. sonen Johan Hall d y ärvde och det gick ju som det gick med hela hans förmögenhet – över styr. Kollerö såldes på exekutiv auktion 1810.


Kollerö hade redan från 1730-talet egna präster och någon form av kapell. Några av smederna fick hedersuppdrag som kyrkvaktare och klockare.

Kolarna bodde inte på själva bruksområdet utan närmare rekognitions-skogarna.

Vid bruken fanns också andra yrkesmän som stålbrännare, böckare, kolare, sågare, tunnbindare, skräddare, skomakare, sadelmakare m fl.


Ur Johan Oedmans ”Bohus läns Beskrivning” 1746:

”Hr Rådman Jöns Koch har emellan Uddewald och Vennersborg på Kollered anlagt ett wackert och för Riket helt nyttigt Järn Bruk med åtskilllige Hamrar, hwarest af Tack- och Stång Järn från thess Bruk på Öjäs i Wärmlands Del bli tillwärkade allehanda Järn-Redskap såsom Spadar, Hästskor, Spjäll, Spikar och jämwäl skiönt Stål.”Här har vi  en släktgren, Lowe

Släkten Lowe 1750 - 1751

Johan Nilsson Lowe född 1730 i Borgvik. Son till Nils Lowe och sonson till  Lowitz Noacson och Maria. Johan gifter sig i Väne-Ryr 1750. Johan och hustru Britta flyttar sen till Hwitlanda bruk i Tösse, och därefter till Löfstaholms bruk i Lysvik.