Familjen Anders Larsson Löf och Lisa Johansdotter Lowe

Familj 118, 119. Elins farmors morfar och mormor Anders och Lisa

Kersti – Anna – Elin – Petter – Maja-Stina – Catharina – Anders och Lisa


Mästare och knippsmedsdotter

Anders Larsson Löf         *1759 Lysvik†1837 Gunnarskog

Lisa Johansdotter Lofwe  *1760 Lysvik†1838 Gunnarskog


Bruk: Löfstaholm, Högfors, Fredros, Treskog

Församlingar: Lysvik, Gräsmark, Gunnarskog


Barn:

Britta          *1784 Gunnarskog

Stina          *1786        ”                 ♥ med snickare Eric Dalman, flyttar 1806.

Lars*1789        1789    ”

Catharina    *1791 20/10        ”       ♥ Petter Brunzell i Älgå bruk 1813. till Eda 1809, åter 1810.

Lisa            *1794        ”                 †1795 dödde av kikhosta 5 månader gammal

Jan             *1796        ”                 Helgebodahl 1723

Anders        *1798        ”                 Påvelsrud 1723-24

Carl            *1801        ”                 Fredros 1722

Nils             *1805        ”


Anders är son till smältare Lars Andersson och hans hustru Stina Nilsdotter vid Löfstaholms bruk i Lysvik. Lisa är dotter till knippsmed Johan Nilsson Lowe och Britta Bengtsdotter också vid Löfstaholms bruk.

1773 flyttar Anders från Lysvik till Högfors som lärdräng hos spiksmedmästare Bengt Carlsson. Sen flyttar han till Fredros 1778. 1782-83 finns Anders som smeddräng hos Christopher Hane vid Fredros verk. Vid Treskogs verk är Anders hos mäster Jonas Nyström.

Från 1783 är Anders Larsson Löf mäster vid Träskogs verk med hustru Lisa Johansdotter Lofwe och då är Löf tillskrivet och understruket. Därför tror jag att det är här som namnet Löf tillkommer, men det kan ju finnas i släkten i tidigare led.

De har en piga Britta Maria Bast och drängarna Erik Jonsson (Brunzell) och Jonas Bryngelsson Kuse. Rena släktträffen!


Anders och Lisa gifter sig  den 12 april 1784 enligt vigselboken, fast i husförhörslängden står det 1783.

”d.12.april af Mr Bengt Alstermark knipsmeden Anders Löf vid Träskogs bruk och pigan Lisa Johansdotter Lofwe ibid. M.g.eft.lag.”


I husförhörslängderna finns mäster Anders Larsson Löf med familj vid Treskogs bruk från 1784. Alla barnen föddes vid Träskogs bruk i  Gunnarskogs församling. 1791 när Catharina föds är Anders mästare. Anders Löf och Lisa Lofwe var ofta faddrar vid barndop.

Åren 1800, 1802 och 1804 stod husförhören hos mästaren Anders och Lisa. I längden 1806-11 står de antecknade under Lämnäset och sen finns de här livet ut.


Enligt Gunnarskogs död-och begravningsbok dör gifte mannen Anders Löf 25/12 1837 av ålderdom 78 år gammal och Lisa Johansdotter på Lämnäset under Träskog dog 25/10 1838 av ålderdom 75 år gammal.