Löfstaholms bruk

LÖFSTAHOLMS BRUK 1750 - 1880

Lysviks församling, Värmlands län


Löfstaholms bruk anlades runt 1750 då assessor Antonsson fick tillstånd att flytta Edsvalla manufaturverk. Byggandet skapade liv och rörelse i en så gott som obruten skogsmark. För att kunna driva ett bruk var det nödvändigt att ha tillgång till skog. Det gick åt mycket ved och kol.

Här i Lövåsen, som det också heter, hade man haft en studiecirkel och tagit reda på vad man kunnat hitta om det gamla bruket. Det finns en liten skrift till försäljning i lanthandeln tillika turistinfo och man har gjort i ordning en promenadslinga och ritat en karta. Bruket ligger vid Jangsälven.


När vi kom till Malbacken på vår jakt efter Löfstaholms bruk stod det plötsligt Turistinformation på en vägskylt som pekade mot en liten lanthandel. Därinne fanns en liten bok ”Minnen från Löfstaholms bruk” som jag genast inköpte. Förfäderna finns omnämnda bland de första inbyggarna vid bruket.


Till höger ”den gamla smedjan som till delar står på den allra äldsta grunden.”


Vid Löfstaholm har vi två släktgrenar: Lowe och Löf.


Familjen Lowe 1751 - 1775

Johan Lowe och Britta Bengtsdotter flyttade från Hwitlanda bruk där Johan var knippsmed. De hade gift sig 1750. 1751 flyttade de till ”Löfåsens colloni” när deras äldsta dotter Märta bara var några månader gammal. Alla barnen föds sedan här vid Löfstaholms bruk. Nils, Britta, Lisa, Gustav och Catharina.

Johan blir kvar här fram till sin död 1775. Änkan Britta gifter om sig med mästersmeden Carl Bast vid Bada bruk.


Märtha gifter sig med Håkan Persson på Skäggegård i Lysvik. Det är från henne som vi har gemensamt ursprung med Tage Erlander genom Johan  Lowe och Britta Bengtsdotter.Familjen Löf ca 1751 -

Smältaren Lars Andersson och hans hustru Stina Nilsdotter flyttar från Borgvik till Löfstaholms bruk och var liksom Johan Lowe och Britta Bengtsdotter bland de första arbetarna där. Alla deras barn är födda här. Karin, Anders, Annika, Lena och Maria. Lowe ♥ Löf

Anders gifter sig med Lisa. Anders Larsson och Lisa Johansdotter Lowe har båda vuxit upp här i Löfstaholm och känner varandra redan som barn fastän de gifter sig vid Träskogs verk 1784 i Gunnarskog. Och bådas föräldrar är födda vid Borgviks bruk.Vid Löfstaholms bruk är man faddrar till varandras barn. Johan Lowe, Johan Bånge, Stina Nilsdotter, Nyqvist, Johan Dunder. Namnen hänger med mellan bruken. Löfstaholms bruk och Bada bruk har nära kontakter.


Änkan efter Lars Andersson Löf, Stina Nilsdotter vid Löfstaholm gifte om sig med mästersmeden Anders Berg. Han var också född i Borgvik.

Änkan efter Johan Love, Britta Bengtsdotter gifter om sig med Carl Bast vid Bada bruk.

Johan var född i Borgvik och gifte sig med Britta i Kollerö.