Rådanefors bruk

RÅDANEFORS BRUK 1731 -

Ödeborgs socken, idag Färgelanda

Rådanefors är ett litet brukssamhälle strax öster om   Stigen. Här låg en gång ett järnbruk startat av Jöns Kock. Även Nils Kock fanns här.

Idag finns bara ruiner av järnbruket kvar.

Rådanefors i Ödeborgs socken. 1731 den 29 Nov. erhöll rådmannen i Uddevalla Jöns Kock tillåtelse att på egen risk få framföra virke till bruksbyggnad å sin gård Mellan-Rådane, och 1732 den 22 Juni privilegium att i strömmen mellan denna gård och Kasslerådane bygga en hammare med 2 härdar till ämnessmide för Kålleruds manufakturverk i Ryr socken, Wäne härad af Westergötland, men ej till afsalu vid vite af jernets konfiskation och 1,000 daler silfvermynts böter. Gemensamt med Öxnäs finge uppköpas 1,200 Skepp. Tackjern till förbrukning. 1747 den 14 Febr. erhölls förlängning af frihetsåren och bestämdes smidet till 700 Skepp. hammarskatten till 7 Skepp. Genom Kongl. brefvet den 26 Maj 1762 lemnades borgmästaren i Uddevalla Michael Kock rättighet att förvandla sin andel, 175 Skepp. ämnessmide, till stångjern. 1813 den 3 Juni tillät Kongl. Maj:t, på lika sätt och vilkor som vid Öxnäs, få till stångjern utsmida och försälja hela ämnessmidet. Hammarskattslängden 1845 upptager 700 Skepp. smide och 7 Skepp. hammarskatt. Här äro 2 Engelska härdar, 1 räck- och 1 smälthammare.

Här finns en släktgren, Lowe,  kanske två, Bast.


Släkten Lowe 1735 - 1738

Nils Lovisson var den av förfäderna som först flyttade från Borgvik. Troligt att Nils följde med hit för att starta det nya bruket. Han bor här bara ett par tre år men är ändå gift två gånger och får två döttrar. I Borgvik hade han varit gift tre gånger och fått tre barn där. Härifrån flyttas han till det nya bruket i Billingsfors. Hans familjehistoria ligger vid Borgviks bruk. Kock känner jag igen från mantalslängderna vid bruket.


Släkten Bast

Om Carl Bast mästersmeden vid Bada bruk är son till mästersmeden Jean Månsson vid Hwitlanda bruk i Tösse, vilket jag tror, så är Carls bröder mästersmed respektive mästersven här vid Rådanefors. Carl är vid Lidefors bruk 1753 så om han var här vid Rådanefors var det före 1753. Här har vi återigen kopplingen mellan Lowe och Bast. Man känner varandra.

I boken Gamla Steneby uppges att smeden Petter Johansson Sörström är vid Billingsfors bruk 1743-53. Han är född i Tösse och son till mästersmeden Jean Månsson och Ingeborg Persdotter. Sen flyttar han hit.