Sälboda bruk

SÄLBODA BRUK 1763 - 1882

Gunnarskogs socken Värmlands län

Vi hittade inga rester av Sälboda bruk i Sälboda samhälle.


Ur ”En bok om Gunnarskog”, 1962:

Hammaren vid Sälboda skulle heta Arvicanderström. … privliegier utfärdades i feb 1763 för Sälboda och Gröttvål. Arvicanderström 2 härdar och 2 privata sågar.20 dec 1774 fick Arvicanderström lov att byta namn till Sälboda. Flera av personerna vid Sälboda verk var från Nyed. Lagman Antonsson ägde Lindfors bruk där.


Bland Sälboda bruks arbetare synes släkten Löf ha varit talrikt företrädda under 1820-40-talen.

Löfarna var alltså stångjärnssmeder. Ett avsevärt antal personer har kommit till Gunnarskog såsom bruksarbetare. Smederna kallade sig ofta valloner. Släkterna Hjerpe, Werme, Skogsberg, Uppvall, Gevert, Ellström, Löf, Skeppstedt, Stockhaus m fl är sannolikt av vallonsk härkomst.

”Smeadel” innebar att den eller den smeden var av adlig börd. Detta lär också vara förhållandet med vissa vallonsläkter. Det var heller inga tätare ombyten av arbetskraft vid Sälboda bruk.


 

Av släkten Löf hittar jag inga av våra förfäder men däremot Brunzell. Men ser man på årtalen 1820 - 40-tal så finns våra anfäder Löf i rakt nedstigande led vid Träskogs verk i Gunnarskog.


Släkten Brunzell 1763 - 1769

Jonas Jönsson Brunzell var mjölnare här 1763-69 där hans och hustruns Eva Henriksdotter Hammerins barn Olle, Jan och Nils föddes. De har nio barn.


Smeden Olof Jonsson Brunzell *1765, var son till Jonas och född här i Sälboda. Hans hustru Maria Nilsdotter var född 1764 i Mangskog. Deras barn Maria *1788, Johannes *1798, Fredrik *1800, Jon *1805 är alla födda här vid Sälboda.


Mjölnare Magnus Jonsson Brunzell *1772 Bjälverud, bror till Olof och son till Jonas. Han var gift med Karin Persdotter *1763 Ö Speked. De har barnen Carl *1797, Cajsa *1799, Eva-Lisa *1802, Petter *1810.


Johan Brunzell bror till Jonas Jönsson Brunzells, som liksom Jonas flyttade hit till Sälboda från Borgvik 1763, är mäster enligt husförhörslängden 1781 – 88 fast han bodde i Kettersrud. Han var född1746 i Brunskog och var gift med Anna Stina Lungström född i Viby 1756 och de fick sönerna Johan 1778 och Fredrik 1780. Det finns hur många Brunzell som helst. En del utvandrade till Norge och en del därifrån till Amerika. Men de är inte i rakt nedstigande led till oss. Då blir släktskapet på bredden och inte på djupet.