Familjen Lowitz Noacsson och Maria Jönsdotter

Familj 952, 953. Elins farmors mormosr farfars far och mor Lowitz och Maria

Kersti – Anna – Elin – Petter – Maja-Stina – Catharina – Lisa – Johan – Nils – Lowitz och Maria


gesäll, räckare, mästersven, mästare, kyrkväktare

Lowitz Noacksson* ca 1660† 1731 Borgvik

Maria Jönsdotter* 1661† 1741 Borgvik


Bruk: Borgvik

Församling: Borgvik


Barn:

Katarina * ca 1690 Lovisdotter ♥ 1720 Anders Nilsson från Arnäs Borgvik. Johan, Nils, Lisken,Olof, Olof

Annika   * ca 1695 Lovisdotter ♥ Anders Andersson Dunder, Borgvik. Son, Erik, Johan,  Stina

Nils        * 1700 Lovisson ♥ många gånger. I släkten med Marit Andersdotter. †Billingsfors 1739

Maria     * 1704 Lovisdotter piga vid Borgviks bruk, fadder till många barn.

Brita      * 1707 Lovisdotter brukspiga vid Borgviks bruk, fadder till syskonbarn

Johan     *Lovisson smeddräng vid Borgviks bruk, fadder till syskonbarn


Lovitz kom till Borgvik 1690. I alla fall är det då som han första gången finns med i mantalslängden. Varifrån vet vi inte. Men jag håller för troligt att han är son till Noa Lowitzson som verkade vid Hammarby bruk i Nora bergslag. Läs mer om det längre fram. Maria var född i Borgvik,  men det finns flera Jöns som skulle kunna vara hennes far.

I doplängden 1723 finns ”stöten” Lovitz dotter Maria bland dopvittnen. 1724 finns som fadder vid dop en ”Lars Noacsson på bruket” Kan det vara en bror till Lowitz?

Borgviks dödbok 1731: ”Bruket 27 feb. kyrkoväcktaren Lovitz Noacksson. Begravd den 7 martz”


I husförhörslängden 1737 – 40 finns ”Lovis Maria” med vid Borgviks bruk. I nästa längd står hon med under inhysesfolk på bruket, men inte efter 1741. Av förklarliga skäl ….

Borgviks dödbok 1741:”jan 28 Lovis Maria. Ålder 80 år” Det var vanligt att det skrevs mannens förnamn i genitiv och sedan hustruns förnamn. Det finns det fler exempel på i kyrkböckerna här.