Brättne bruk

BRÄTTNE BRUK

Arvika landsförsamling, Värmlands län

Långt bort i skogen hittade vi Brättne bruk. Det ligger vid en sjö där man idag har musikcaféer och så här såg det ut där.


Det hade varit pappersbruk. Det gamla bruket låg en aning längre bort och där hade funnits både järnbruk och kvarn.

Har har vi två släktgrenar, Brunzell och Hammerin


Släkten Brunzell - Hammerin 1763 -  , 1782 -

Mjölnaren Jonas Jönsson Brunzell och mästarsmeddottern Eva Henriksdotter Hammerin bor i Brättne vid olika tider.

Bland deras barn ska Hindrik vara född här 1761.

Även Erik står i husförhörslängder senare att han är född i Brättne, men han finns inte i födelselängden här. Däremot finns han med i Borgvik, varifrån familjen flyttar 1763.

Jonas och Eva återfinns sedan på olika bruk och kommer tillbaka till Brättne 1782 när man flyttat från Högfors bruk.

Vid Brättne finns Jonas och Eva kvar ännu 1801.

I mantalslängden finns deras söner som mjölnare, Fredrik från 1797-99 och Jöns från 1800-1803, 1805 finns han inte längre med.