Bada bruk

BADA BRUK 1649 - 1877

Fryksände socken, Värmlands län


I Badaälvens trånga dalgång privlegierades 1649 en hammare för Gustaf Ericsson i Karlstad. En ny hammare anlades 1692 av assessor Sven Hasselbom men bruket byggdes av Nils Waernmark, samme man som byggde det ca en mil norr därom belägna Oleby bruk. Denna senare hammare kallades Bada Nedre bruk till skillnad från den tidigast byggda, belägen ca 1 km längre upp i älven och kallat Bada Övre bruk. I första hand gjordes stångjärn. Ägare i början av 1800-talet var Carnegie & Co.

Visserligen är lastbilen från Badabruk gammal men inte 1700-tal

Bada bruk låg här vid forsen som rinner mot Fryken

Bruken vid Bada, Ohlby och Torsby ligger alla i Fryksände socken och  nära varandra.

Högfors och Lövstaholm är inte heller långt bort.

Här har vi en släktgren, Bast


Släkten Bast 1761 - 1814

Carl Bast var mästare vid Bada hammare 1761-70 och 1774-88. 1789-90 står hans drängar med i mantalslängden. 1791 finns han inte längre med men han är kvar här till sin död 1814.

1771-73 finns Carl Bast vid Oleby hammare och 1759-60 vid Torsby hammare.


Carls första hustru som flyttade med honom hit från Lidefors bruk dog 1762.

Hans andra hustru Maria Johansdotter, mm fm fm m, var född 1730 men var vet jag inte. De gifte sig 1763 och har tre barn tillsammans. Anders som föds och dör 1764, Lisa 1766, Britta Maria 1768 och Annika 1772. 

När hustru Maria dör har jag inte hittat men det måste vara före 1777 eftersom Carl då gifter om sig med Johan Lowes änka Britta Bengtsdotter, mm fm mm m,  från Löfstahoms bruk. Carl var gift fyra gånger. Fjärde hustrun hette Maria Kjellberg.


Dottern Britta-Maria Bast var gift med Erik Jonsson Brunzell vid Älgå bruk.