Familj Noak och Karin

Familj 1904, 1905. Elins farmors mormor farfars far Noak och Karin

Kersti – Anna – Elin – Petter – Maja-Stina – Catharina – Lisa – Johan – Nils – Lowitz – Noac och Karin


Noa Lowitzson *1620-30 tal

KarinEnligt mantalslängderna år 1654 finns Nooe Lofwesson vid Hammarby bruk i Nora stad.

1655 finns han med hustru Karin vid Giälhytta och 1656 – 59 hos ”Otto Dress bruksfolk” i Nora bergsförsamling.


barn:

Johan      * ca 1650finns i Nora hfl 1703-07, son Noach 1691-1741, hammarsmedsmästare

Abraham * mästersven vid Hammarby bruk

Lowitz     * 1660-tal   Ur Kjell Lindbloms Nordisk vallongenealogi 1580 -1750 II:

Under släktnamnet Matthieu står att läsa:


Louis Mattheu har endast en notering i svenska arkiv tills vidare. Den finns i Noraskogs dombok 22/10 1629.

"Louis Mattheu en fransk lodstöpare hade ifjol genom vådeld mist silver till 114 lod (1,5 kg) samt med några andra persedlar vilka han hade insatt hos Per i Simenstorp för vilken husen som samma, silver och persedlar vore i uppbrann. Så efter stor misstanke vore om Jöns Larsson och Pär Nilsson som hade på samma ort letat och gravet som silvret var uppbrunnet att de något därav skulle hava igenfunnit"


I roteringslängden 1641 för Lindesberg finns en Ludewijk loodstööpare, som möjligen kan vara densamme. Han står även Lindesbergs stads mantalslängd 1645-47.


Louis barn: Noe

                 Anna döpt 17/11 1639


Noe Loveson, möjlig son till Louis Mattheu!Om vallonnamnet Matthieu:

Redan under 1600-talets första decennium inkom två medlemmar i släkten Mathieu till Sverige.Flera av nedan redovisade individer kan vara ättlingar till någon av dessa tidiga invandrare. Några vallonkontrakt från valloner med namnet Matthieu underLouis de Geers tid finns inte. Men sannolikt har en eller ett par släktmedlemmar värvats under perioden 1616-40.

Familjenamnet Mathieu kan i Sverige ha övergått till Mattsson.

                               

   

Att vi är vallonättlingar är helt klart!

men om vi lyckas hitta belägg för att Louis Mattheu verkligen är far till Noe återstår.
Noe Lovesson finns i hammartingsprotokollen 1662 vid Sibbhytte hammar i Nora bergslag och 1665 i Gärle hammar.


Det finns samtidigt med Noe Lowitzson en ”Noe lodstöpare” vid Hammarby, men det är förfadern till vallonsläkten Werlin. De är bosatta i Bondebyn och inte alls samma släkt.

Noe och Noe har var sin son Johan Noesson som också finns samtidigt vid Hammarby med var sina familjer och båda har i sin tur var sin son Noe, vilket  stökade till sökandet.


I ett hammartingsprotokoll 23 juli 1660 har en smedforskare hittat en mäster Noe Larsson med ?, vid Fibbehytte hammar i Nora bergsförsamling. Jag har letat i mantalslängder men ännu inte lyckats läsa mig till någon Noe Larsson?Mantalslängd Örebro län, Nora stad, Hammarby bruk, Gisslehammaren,1654 finns Noe som ensamstående vid Hammarby bruk i Nora.


Mantalslängd Örebro län, Nora stad, Hammarby bruk,Gisslehammaren, 1655 finns Noa Lowitson med hustru Karin

 

1656 finns vid Bastnääs, Gyttorp, Hammarby bruk, Nora bergslag, bland Otto Dress bruksfolk, Noa smed med hustru.


1657 står det bara Otto Dress bruksfolk och antal.


1658 finns inte Noa Lowitsson namngiven men en Jöran Lowitzson lodlöpare ....

Då fanns vid Hammarby 73 personer.

Mantalslängd Örebro län, Nora bergsförsamling, 1659

Jag har haft kontakt med Landsarkiv och Riksarkiv för att få tips om var man kan hitta om det finns några förteckningar kvar. Men hittills har det bara varit negativt.