Familjen Petter Brunzell och Catharina Löf

Familj 58, 59. Elins farmors far och mor Petter och Catharina

Kersti – Anna – Elin – Petter – Maja-Stina – Petter och Catarina


spiksmedsmästare och knippsmedsmästardotter

Petter Brunzell * 16/9   1789 Gunnarskog†27/7 1861 Mo

Catharina Löf * 20/10 1791 Gunnarskog †15/6 1864 Mo


Bruk: Träskog, Älgå, Kålsäter, Hanefors och Gerdshammaren

Församlingar: Gunnarskog, Älgå, Långserud och Mo


Barn:

Erik               * 17/8  1814 Älgå                    fördärvad i högra handen och alldeles oduglig till arbete

Lisa               * 16/7  1816 Älgå                    † 1822, kikhosta

Andreas         *20/7   1820 Älgå                    /Anders

Lisa               * 15/11 1823 Långserud          † 1829

Magnus          * 22/7  1826 Mo

August           *28/8   1829 Mo                      morbror och svärfar till Gustaf Lundberg son till ...

Maja Stina      * 29/5  1832 Mo                      ... ♥ Andreas Jonasson LundbergPetter är son till knippsmedsmästaren Erik Jonsson Brunzell och mästarsmedsdottern Britta Maria Bast. Catharina är barn till mästarsmed Anders Larsson Löf och Lisa Johansdotter Lowe. Båda är födda vid Träskogs bruk i Gunnarskogs församling i Värmland.


Födda och döpte 1789 i Gunnarskogs församling: 

”Petter vid Träskogs bruk född i Brättne föddes den 16 och döptes den 19 sep af Cr Kruskopf. Par: spiksmeden Erik Jonsson Brunzell och hustru Britta Maria Bast. Vittnen klåckare Anders Rosenqvist, Henrik Brunzell, fru Cajsa Alstermark i Backa, Anna Nyqvist i Bjelverud.”


Födda och döpta 1791 i Gunnarskogs församling, nr 99:

” Catharina på Träskogs verk föddes den 20 oktober och döptes den 22 av Westerlund. Par: mästaren Anders Löf och hustru Lisa Löf. Vittnen: mästare Jonas Nyström och hustru Maria Ellström vid Träskogs bruk.”


Gunnarskog vigselbok 1813, 26 sep:

”Spiksmedsmästaren vid nedre Älgå bruk Petter Ersson Brunzell och knippsmedmästardottern Catharina Andersdotter Löf på Lämnäset under Träskog”


Petter och Catharina gifte sig alltså i Gunnarskogs församling och inflyttade till Elgå bruk, nedre samma år. Petter är inte född men uppvuxen vid Älgå bruk och finns kvar här ännu 1799. 1809 den 21 januari föds: ”Petter ”oäkta” Fröbolstorp, Fader säges vara Petter Brunzell vid Elgå bruk moder Anna Lisa Jernberg.”

Hon är mästardotter och gifter sig 1814 med spiksmeden vid Älgå bruk mäster Sven Sundberg 23 okt 1814 och deras son Magnus föds i januari 1815. Anna Lisa är född 1783 vid Älgå bruk. Far var mäster Johan Jernberg och mor Lisa Stake.

Petter och Catharinas tre äldsta barnen är födda vid Älgå bruk. Petter är här mästersven och spiksmed. Familjen flyttar från Älgå till Kålsäters bruk i Långserud där Lisa föds 1823. 1826 flyttar de till  Hanefors hammare i Mo församling. Och 1830 till Gerdshammaren, här är Petter mästersven och därefter flyttar de tillbaka till Hanefors bruk 1832. Här är Petter hjälpsmed. Senare anmäles mästersven Petter Brunzell till understöd av hammarsmedslådan. I husförhörslängden 1851-55 finns Petter och Catharina och dottern Maria Stina inhyses under Hanefors bruk. ”Understödshjon ur hammarsmedslådan”: Petter Brunzell.


Mo församlings dödbok 1861: ”Hjelpsmeden Petter Brunzell från Hanefors, 75 år 4 dagar, wådeligen krossad av Smedje Blåsmaskinen”


Mo församlings dödbok 1864: ”Brunzell, Katrina, enka från Hanefors 73 år 8 mån 8 dagar, dödsorsak ålder”

__________________________________


I husförhörslängden 1826 – 30 har Petter en dräng Magnus Brunzell. Han är bror till Petter och född i Älgå 1804.


Gerdshammaren kallas också Forsbacka hammare