Familjen Henrik Nilsson Hammerin och Elin Eriksdotter Kuse

Familj 466, 467. Elins farmors farfars morfar och mormor Henrik och Elin

Kersti – Anna – Elin – Petter – Maja-Stina – Petter – Erik – Eva – Henrik och Elin


mästersmed och mästarsmedsdotter

Henrik Nilsson Hammerin * 14/1 1695 Gåsborn† 1767 Boda

Elin Eriksdotter Kuse* 1703 Boda† 1767 Boda

Bruk: Dammshyttan, Kålsäter, Rinnfors

Församlingar: Gåsborn/Färnebo, Långserud, Boda


Barn:

Britta          *15/7 1729  Långserud Hammerin, hos Arvicander på norra Grimstad

Margaretha *2/10 1730  Långserud

Kersti         *16/1 1732  Långserud

Nils            *30/5 1734  Långserud

Erik            *5/1   1735  Långserud

Maria          *1736          ?              Hammerin, piga N Grimstad 1762 hos Arvicander

Efwa           *29/3 1739  Boda         1758 ♥ Jonas Jönsson Brunzell

Cajsa          *1740          Boda         1758-63 Rinnfors ♥ Anders Andersson Hane

Cathrina      *1741                          Hammerin hos Arvicander på norra Grimstad, ♥ Erick Pålsson, Krogstad, Boda


Henrik är son till mästarsmeden Nils Henriksson vid Dammshyttan. Henriks tvillingbror Nils är kvar vid Dammshyttan.

Elin är dotter till mästersmeden Erik Olofsson Kuse vid Rinnfors bruk och Margaretha Arvidsdotter.

Henrik finns vid Kålsäters bruk 1728-35 enligt mantalslängderna. Elin och Henrik gifte sig 1728. När Kersti föds 1732 är Henrik mäster vid Kålsäters bruk. 1735 kommer Henrik till  Rinnfors bruk, först som hammarsmed och är sen mäster när Efwa föds 1739.

1751 finns en flicka Efwa *1739 hos mäster Jonas Hammerin på Kålsäter. Det är hennes farbror.


Födelselängd Boda 1739:

”den 29 mars christnades mäster Hindrich Nilssons och hustru Elin Eriksdotters barn vid Rinnforsen och döptes samma dag och kallat Efwa. Wittnen mäster Bryngel Kuse, mästersven Nils Jonsson, ? Jansdotter och hustru Karin Matsdotter vid Rinnforsen.”


Från husförhörslängder för Boda socken 1759-60:

Införd under Ertetan hammarsmeden Hindrik Nilsson Hammerin *1695, hustru Elin Eriksdotter Kuse *1703 Och dotter Eva Hindriksdotter *1739.

Boda 1759-63, 1764-68:

Inhyses på Dolpan under Norra Grimstad finns gamle hammarsmeden  Hindrik Nilsson Hammerin *1695, Elin Eriksdotter Kuse * 1703 och deras dotterdotter Catharina Jonasdotter *1759.

Alltså ingen tvekan om släktskapet. Catharina är Jonas Jonsson Brunzell och Eva Henriksdotter Hammerins äldsta barn.Begravningsboken för Boda 1767:

Hammarsmedshustrun Elin Eriksdotter Kuse ifrån Norra Grimstad född vid Rinnfors bruk 1703 den 9 aug. fader mästersmeden Erik Olofsson Kuse. Moder hustru Margareta Arvidsdotter. Gift 1728 de 13 sep med mästersmeden vid Kåhlsäters bruk ....  Hindric Nilsson Hammerin. Sjukdom uti fråssan .. maj ... Avled uti fråssan i denna månad. Lefvat mycket stadig och berömlig. 64 år. Lik test o begravd 21 maj.


Här fick jag namn, bruk, vigseldatum, föräldrar, födelseort. Det är inte så ofta det finns antecknat så utförlig levnadshistoria i kyrkböckernas begravningslängder.

Hindric Nilsson Hammerin insjuknad uti fråssan i maj … avled uti fråssan denna månad. levat mycket stadig och berömlig. 64 år. liktest och begravd


När det står skrivet så här får man både släktskap och namn verifierade och kan gå vidare på djupet.__________________________________________________I Linus Brodins bok ”En bok om Boda” står att en hammarsmed Hindrik Nilsson Hammerin, född 1695, död 1772, bodde i Ertetan vid samma tid som det i södra Grimstad bor flera Hammerin.


Och detta finns att läsa i husförhörslängder:

På Södra Grimstad bor samtidigt

Bruksskrivare och handelsman Magnus Hammerin *1710, broder Eric Hammerin *1712, detta syskon till Henrik? *1695. och Jonas *1699.

Syster madame Britta Hammerin *1704 och hennes dotter Anna Lisa Ekberg *1741 ? m fl.

I födelseboken för Brunskog 1748 finns som dopvittne en ”mäster Erich Hamerin”.


Norra Grimstad: Bruksherrn Jean Arvicander *1680. Hushållerska Maria Hindrihsdotter Hammerin *1736, Britta Hindrichsdotter *1729, Catharina Hindrichsdotter *1741. Alla tre döttrar till Henrik Nilsson Hammerin och Elin Eriksdotter Kuse. Här bor också många fler.