Lisefors bruk

LISEFORS BRUK 1796 – 1870-tal

Åmåls kommun, Dalsland


Lisefors anlades som järnbruk 1796 vid Knarrbyån och drevs fram till slutet av 1879-talet. Sen blev det pappersbruk. Det brann 1906 och därför finns knappt några byggnader kvar från den gamla tiden.

Släkten Lundberg 1839 - 1848


Andreas Jonasson, mm ff, *1828,  Andreas var dräng på Lisefors bruk hos olika smeder på bruket från 1839 till 1848. Första åren vistas han hos sin bror Lars som är dräng på bruket. Andreas var inte fyllda fem år när hans far torparen, backstusittaren och inhyseshjonet Jonas Jonsson dog. Familjen var utfattig och levde på ”understöd av spannemål”.


Från Lisefors bruk flyttade Andreas några år till Tösse och Hwitlanda bruk där han blir skattskriven, vilket han inte tidigare varit.