Hammarby bruk

HAMMARBY BRUK  1500-tal - 1923 

Under Hammarby bruk finns Gyttorps hammare och Giärle hammare.

Rester från 1609.


Hammarby i Nora och Lindes socknar uppfördes och begagnades Kungshammaren av Gustav Vasa, för kronans räkning. Nuvarande bruket anlades 1632 av Andry Dress, en av Louis de Geers medhjälpare. Dress var en rik och företagsam man som skaffat sig affärskunskaper som bokhållare åt de Geer. 1631 lyckades han kapa åt sig arrendet på kronans hyttor, gruvor och hamrar i Noras och Lindes bergslager.

Andry Dress, 1585 – 1651, invandrade till Sverige från Holland på 1620-talet. Han tecknade avtal med Louis de Geer om att vara ”jongman” hos Willem de Besche. 1624-27  var han förvaltare vid Åkers styckebruk. Från 1628 var han arrendator av Fellingsbro, Nora och Linde, Hammarby och Rockhammar. Han hade bergfrälse för dessa 1650. 


Andrejs äldste son Otto Dress var född ca 1620 och dog vid årsskiftet 1696-97. Otto ärvde   sin far och var arrendator av Nora och Lindes bergslager samt Fellingsbro, Ervalla och Näsby socknar. Hammarby hammare, Lustholms hammare = Rockhammars bruk i Fellingsbro socken i Västmanland.


Kontraktet med staten utgick 1660. Otto Dress köpte kostsamma företag men lyckades inte föra något till ett lyckligt slut. 1659 köpte han Kroppa kronobruk i Värmlands bergslag.

Han sålde allt som tillhört fadersarvet. Hustruns arvslotter var Hillebola och Ullfors bruk i Uppland.

Otto Dress var även författare. Han översatte verk från holländska till svenska. Han har själv författat en beskrivning av järn- och ståltillverkning 1687. Den finns tryckt i Bergshanteringens vänner 18, 1925-27.


Att jag skriver om Otto Dress beror på att vid Gyttorp, Giärle och Hammarby står ”arrendator wälborne Otto Dress bruks- och hammarfolk” där vi återfinner Noac Lowitzson med hustru Karin som är far och mor till Lowitz Noacsson.



Ur Hammarby bruks historia av Emil Wessman:

När kronan satte igång sådana arbeten ute i bygderna ålades ortsbefolkningen en särskild skatt in natura s.k. hjälpegärd.

Järlehyttan var en skogshytta under Hammarby.

Gisslehyttan anlades 1570, Bröstarpshammaren. Kungliga brödernas. 1:e arrendator var Kristoffer Andersson under 1½ år. Det var en stångjärnshammare. Därefter kom kronoarrendator Hubert Gilliusson de Besche. Sen Louis de Geer och 1631 är Andry Dress från Amsterdam arrendator. 1622 skrev han kontrakt med William de Besche om tjänst och flytt till Sverige. Han dog i Nora 1651.

1632 fick han ½ hemman från Anders Nilsson och ½ hemman från Bengt Pedersen i Järlehyttan. Strax därefter 1 hemman i Järlebyn, 1 hemman i Bondebyn, och 1638 1 hemman i Skymhyttan.

1656 var Järlehyttan ”alldeles förstörd och medfallen”. Andrys son Otto 1626 – 1678 ärvde sin far. Han ”köpte och sålde hur som helst”, han förköpte sig. 1660 sålde han till sin svåger Jakob Leijel från Skottland.

Till Hammarby bruk hörde ca 200 tunnland herrgårdsjord under eget bruk samt utgårdarna Bondebyn (gästgivaregård) och Bröstorp. 25 st hästtorp för foror, alltså för körning och transporter. 30 st dagsverkstorp.


AHA! Hammarby bruk består av Kungshammaren, Bröstarpshammaren och Järlehammaren.


Den 11 dec 1923 kl 16 var Hammarby bruk helt slut efter 450 år. Det var ett av landets äldsta järnbruk.